Γίνε Μέλος!

Απόκτησε πρόσβαση σε μια σειρά από εργαλεία και υπηρεσίες που σου λύνουν τα χέρια! Κέρδισε χρόνο και αύξησε την ανταγωνιστικότητα του πρακτορείου σου προσελκύοντας νέους πελάτες!

Εγγραφή

Είσαι Μέλος;

Γενικοί Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου

Ο διαδικτυακός τόπος www.livepraktoreio.gr και ή εφαρμογή "LiVE Πρακτορείο" διαχειρίζονται από την εταιρεία SKILL90 Πληροφορική ΕΕ (εφεξής για το παρόν "LiVE Πρακτορείο").
 
Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην Ιστοσελίδα "LiVE Πρακτορείο" υπόκεινται στους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης. Η επίσκεψη στην ιστοσελίδα "LiVE Πρακτορείο" αποτελεί για τους επισκέπτες ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων & προϋποθέσεων χρήσης.
 
Εφόσον ο Επισκέπτης/Χρήστης/Συνδρομητής επιθυμεί να εγγραφεί στην Ιστοσελίδα "LiVE Πρακτορείο" συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρης πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται και να διατηρεί και επιμελώς να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του.
 
Το "LiVE Πρακτορείο" παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες συνδρομητών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Οι συνδρομητές παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Οι συνδρομητές συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το "LiVE Πρακτορείο" για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Το "LiVE Πρακτορείο" δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των συνδρομητών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.
 
Το "LiVE Πρακτορείο" διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή σύνολο των υπηρεσιών και συνδρομών του. Το "LiVE Πρακτορείο" θα προσπαθεί να ενημερώνει εγκαίρως τους χρήστες/συνδρομητές για τέτοιες ενέργειες χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν καταχωρηθεί.
 
Ο χρήστης/συνδρομητής/πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι το "LiVE Πρακτορείο" διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/συνδρομητές που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.
 
Οι παρακάτω όροι είναι οι όροι μιας νομικής συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και το "LiVE Πρακτορείο". Με την εκ μέρους σας χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και του ηλεκτρονικού προγράμματος - εφαρμογής "LiVE Πρακτορείο", δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους, καθώς και ότι θα συμμορφώνεστε με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιήσετε αυτό τον διαδικτυακό τόπο ή/και αυτή την εφαρμογή.
 
Το "LiVE Πρακτορείο" έχει δικαίωμα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας να αναθεωρεί οποτεδήποτε, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, αυτούς τους Όρους Χρήσης και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την εφαρμογή. Επίσης, το "LiVE Πρακτορείο" μπορεί να προβαίνει σε βελτιώσεις ή αλλαγές στα περιεχόμενα ή τα προγράμματα που περιέχονται σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο ή/και την εφαρμογή, οποτεδήποτε και χωρίς ειδοποίηση.
 
Γενικά
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων, τα πνευματικά δικαιώματα και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας "LiVE Πρακτορείο" συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού χώρου, είναι ιδιοκτησία του "LiVE Πρακτορείο" και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.
 
Κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος της συνδρομής, απαγορεύεται η χρήση, η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, η δημοσίευση, η επίδειξη, η αλλαγή, η μετάδοση, η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου των υπηρεσιών χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του "LiVE Πρακτορείο".
Η εφαρμογή "LiVE Πρακτορείο" περιέχει σημειώσεις περί ιδιοκτησίας και πληροφορίες σχετικά με πνευματικά δικαιώματα (copyright), οι όροι των οποίων πρέπει να τηρούνται.
 
Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση σε server, αποστολή, μετάδοση, διανομή ή χρήση αυτής της εφαρμογής και οποιωνδήποτε περιεχομένων της για τη δημιουργία παράγωγων έργων χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη συγκατάθεση του "LiVE Πρακτορείο", με την εξαίρεση ότι το "LiVE Πρακτορείο" χορηγεί τη μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και περιορισμένη άδεια να εγκαταστήσετε αυτή την εφαρμογή αποκλειστικά στους υπολογιστές που έχουν εγκριθεί από το "LiVE Πρακτορείο" για το χρονικό διάστημα που καλύπτεται από την άδεια χρήσης. Η εφαρμογή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τα εγκεκριμένα από το "LiVE Πρακτορείο" Πρακτορεία ΟΠΑΠ. Η άδεια αυτή παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα τροποποιείτε το περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε αυτή την εφαρμογή, ότι θα τηρείτε τα προβλεπόμενα στις σημειώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων και σε οποιεσδήποτε άλλες σημειώσεις περί ιδιοκτησίας, και ότι θα αποδέχεστε οποιουσδήποτε όρους, προϋποθέσεις και σημειώσεις που συνοδεύουν το περιεχόμενο.
 
Η μη συμμόρφωσή σας με τους όρους, προϋποθέσεις και σημειώσεις σε αυτή την εφαρμογή θα έχει ως αποτέλεσμα τον αυτόματο τερματισμό οποιωνδήποτε χορηγηθέντων δικαιωμάτων, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και θα πρέπει να καταστρέψετε άμεσα όλα τα αντίγραφα των μεταφορτωμένων υλικών που έχετε στην κατοχή σας ή βρίσκονται υπό τον έλεγχό σας. Εκτός από την περιορισμένη άδεια που σας χορηγείται στην προηγούμενη παράγραφο, το "LiVE Πρακτορείο" δεν σας παρέχει κανένα ρητό ή σιωπηρό δικαίωμα ή άδεια χρήσης βάσει οποιωνδήποτε ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ή άλλης ιδιοκτησίας.
 

Συγκεκριμένες Δηλώσεις Αποποίησης

Το "LiVE Πρακτορείο" έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να δημιουργήσει ένα σύνολο υπηρεσιών πληροφόρησης, που να λειτουργούν άμεσα και να παρέχουν ακριβής και αξιόπιστη ενημέρωση. Η εφαρμογή "LiVE Πρακτορείο" βασίζεται για την ανάκτηση των αποτελεσμάτων των κληρώσεων σε παροχή υπηρεσιών απο την ΟΠΑΠ καθώς και σε τρίτες πηγές παροχής υπηρεσιών ενημέρωσης LiveScore. Οι υπηρεσίες αυτές θα είναι προσβάσιμες και θα λειτουργούν κανονικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές/υπηρεσίες της σελίδας του ΟΠΑΠ. Σε περίπτωση που η υπηρεσία-ες αυτή-ες είναι εκτός λειτουργίας ή οι προδιαγραφές αλλάξουν η εφαρμογή "LiVE Πρακτορείο" ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά και το "LiVE Πρακτορείο" δεν φέρει καμία ευθύνη.
 
Το "LiVE Πρακτορείο" δεν εγγυάται την διαρκή και αδιάλειπτη λειτουργία της εφαρμογής στο βαθμό που εξαρτάται από πληροφόρηση τρίτων (ΟΠΑΠ κ.α.) καθώς και σε προβλήματα που έχουν να κάνουν με το διακομιστή (server) ή το διαδίκτυο.
 
Οι πληροφορίες και οι προσεγγίσεις αποδόσεων και αποτελεσμάτων αγώνων που παρέχονται από την εφαρμογή ή από τον διαδικτυακό τόπο του "LiVE Πρακτορείο" δεν συνοδεύονται από καμία μορφής εγγύηση ως προς την επαλήθευση τους. Το "LiVE Πρακτορείο" αποποιείται ρητώς, όλες τις ρητές, σιωπηρές, προβλεπόμενες από το νόμο εγγυήσεις και οποιεσδήποτε άλλες εγγυήσεις ή δηλώσεις αποζημίωσης.
 
Επιπλέον δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα των πληροφοριών, στο βαθμό που αυτές προέρχονται από επίσημους φορείς ή αναδημοσιεύονται μέσω του δικτυακού τόπου ή της εφαρμογής. Η εγκυρότητα των πληροφοριών που δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο του "LiVE Πρακτορείο" βαρύνει τους αρχικούς εκδότες τους.
 
Ενδέχεται αυτή την εφαρμογή να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Το "LiVE Πρακτορείο" δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο (και αποποιείται ρητώς την ευθύνη) να ενημερώνει το περιεχόμενο αυτής της εφαρμογής ώστε οι πληροφορίες να είναι πάντοτε ενημερωμένες ή ώστε να εξασφαλίζεται η ακρίβεια ή η πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται.
 
Οι πληροφορίες που διατιθενται στο "LiVE Πρακτορείο" και ειδικότερα τα στατιστικά αποτελέσματα που παρέχονται μέσω αυτού, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ως συμβουλή ή προτροπή προς το χρήστη/μέλος ή/και τρίτα μέρη να προβεί ή να μην προβεί σε συγκεκριμένη ενέργεια στοιχηματισμού ή παιξίματος. Το "LiVE Πρακτορείο" αποποιείται ρητά δυνάμει των παρόντων όρων χρήσης οποιαδήποτε ευθύνη που τυχόν προκύψει από ζημία των χρηστών/μελών ή/και οιονδήποτε τρίτων, που μπορεί να απορρέει από την χρήση των αποτελεσμάτων πρόβλεψης για οποιοδήποτε σκοπό.
Ο χρήστης/μέλος του "LiVE Πρακτορείο"  αποδέχεται πλήρως ότι η χρήση και παρακολούθηση των οθονών πληροφόρησης της εφαρμογής, δεν αποτελεί προτροπή ή συμβουλή για πραγματοποίηση κανενός είδους πράξης.
 
Η χρήση αυτής της εφαρμογής γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Οποιαδήποτε υλικά, πληροφορίες, λογισμικό και προγράμματα παρέχονται "ως έχουν" ("as is"), χωρίς εγγυήσεις κανενός είδους. Το "LiVE Πρακτορείο" αποποιείται ρητώς, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, όλες τις ρητές, σιωπηρές, προβλεπόμενες από το νόμο εγγυήσεις και οποιεσδήποτε άλλες εγγυήσεις ή δηλώσεις, συμπεριλαμβανόμενων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένους σκοπούς και μη παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής και άλλης ιδιοκτησίας.
 
Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι σε περίπτωση που εγκαταστήσετε αυτή την εφαρμογή, το πράττετε κατά τη δική σας διακριτική ευχέρεια και με δική σας ευθύνη και ότι εσείς θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ζημίες που μπορεί να προκύψουν, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων ή της πρόκλησης ζημίας στο υπολογιστικό σας σύστημα.
 
Περιορισμός ευθύνης
Σε καμία περίπτωση το "LiVE Πρακτορείο" δεν θα φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ή για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές ή αποθετικές ζημίες οποιουδήποτε είδους (και ηθικής βλάβης) που σχετίζονται με ή απορρέουν από αυτή την εφαρμογή ή από οποιαδήποτε χρήση αυτής, συμπεριλαμβανόμενων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιωνδήποτε διαφυγόντων κερδών, διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, διαφυγουσών αποταμιεύσεων ή απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων, ακόμα και σε περίπτωση που το "LiVE Πρακτορείο" έχει ενημερωθεί ρητώς για την πιθανότητα να προκύψουν τέτοιες ζημίες. Αυτός ο αποκλεισμός και η αποποίηση ευθύνης ισχύει για όλες τις αιτίες έγερσης αξιώσεων, είτε βασίζονται σε σύμβαση, είτε σε εγγύηση, αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη νομική βάση.
 
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία
Οι παρόντες Όροι Χρήσης υπόκεινται στο ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφωνία τυχόν προκύψει μεταξύ των χρηστών/μελών και το "LiVE Πρακτορείο", αναφορικά με την εφαρμογή ή/και με τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής, θα υπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Αθηνών.

 

Ποιοι Είμαστε

Το LiVE Πρακτορείο υποστηρίζεται από μια ομάδα με μακρόχρονη και σημαντική εμπειρία στο χώρο της ανάπτυξης λύσεων πληροφορικής και των εφαρμογών διαδικτύου, καθώς και φίλους και "μύστες" της στοιχηματικής ποδοσφαιρικής κοινότητας.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε λύσεις που απλουστεύουν τις καθημερινές εργασίες στα πρακτορεία και δίνουν χρήσιμες πληροφορίες σε παίκτες και πράκτορες για το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ και το ΚΙΝΟ.

Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των Πρακτορείων, βελτιώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς την εφαρμογή ώστε να έχετε την πιο πλήρη και οικονομική λύση!

Δωρεάν Πρόσβαση

Δοκίμασε την εφαρμογή, εντελώς ΔΩΡΕΑΝ, για δέκα ημέρες από τη στιγμή που θα την εγκαταστήσεις και ανακάλυψε τα μοναδικά πλεονεκτήματα του LiVE Πρακτορείο.

Η εφαρμογή δεν έχει κανένα περιορισμό λειτουργικότητας κατά τη Δοκιμαστική Λειτουργία! Γίνε μέλος στο Livepraktoreio.gr και δες μόνος σου οτι οι πελάτες σου θα ζητούν φανατικά τις πληροφορίες απεικόνισης του LiVE Πρακτορείο! Είμαστε περήφανοι για την προτίμηση των Πρακτορείων: 98% των Πρακτορείων που εγκαθιστούν τη δοκιμαστική έκδοση, γίνονται συνδρομητές.

Χαρακτηριστικά

Απόκτησε πρόσβαση σε:

- LiVE Score: δες εύκολα και άμεσα, σε πολλαπλές οθόνες: Παιχνίδια σε εξέλιξη, αλλαγές αποδόσεων, τελικά σκορ, αναβολές & φραγμένα.
- Νικήτρια Στήλη: Η Νικήτρια Στήλη για το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ενημερώνεται αυτόματα σε πραγματικό χρόνο, χωρίς κόπο και λάθη.
- ΚΙΝΟ: Απεικόνιση σε διαφορετικές οθόνες της Τελευταίας Κλήρωσης, Πολλαπλές Προηγούμενες Κληρώσεις και Στατιστικά (καθυστερήσεις/εμφανίσεις αριθμών, κέρδη και επιτυχίες τρέχουσας κλήρωσης, τρέχουσας ημέρας, χθεσινής ημέρας)

Λένε για μας:

"Χωρίς να χάνω χρόνο, ενημερώνω τους πελάτες μου για αλλαγές αποδόσεων, φραγμένα και αναβολές. Η Νικήτρια Στήλη συμπληρώνεται αμέσως, χωρίς λάθη."
Λευτέρης Σύρος, Κόρινθος


"Το Live Score είναι ευδιάκριτο με τεράστια γράμματα, πολλές δυνατότητες παραμετροποίησης και γρήγορη πληροφόρηση."
Σπύρος Καββαδάς, Ίλιον


"Συγχαρητήρια στην ομάδα του live Πρακτορείο που μας ακούει και προσφέρει πραγματικές λύσεις. Μου γλυτώνει πολύτιμο χρόνο από καθημερινές εργασίες που τον διοχετεύω στους πελάτες και τις απαιτήσεις τους."
Καρακίζιος Χρήστος, Περιστέρι